Żegnamy dra Stanisława Chabika

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Żegnamy dra Stanisława Chabika


Dr Chabik (01.09.1941 – 10.06.2019) w latach 1961-66 studiował fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Tu rozpoczął działalność naukowo – dydaktyczną zaczynając od stanowiska asystenta, a kończąc jako adiunkt. Stopień naukowy doktora fizyki uzyskał na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w 1974 r.

W pracy naukowej zajmował się m.in. takimi tematami:

  • zastosowanie metod fizyki jądrowej do badań ciała stałego,
  • dyfuzja i elektromigracja wodoru w metalach,
  • zastosowanie zjawiska anihilacji pozytonów do badań defektów w ciałach stałych,
  • korozja w metalach.
Odszedł na emeryturę w 2006 r. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Pracownicy Instytutu Fizyki UO żegnają swojego współpracownika takimi słowami: W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń fizyków, cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 na cmentarzu w Opolu-Półwsi (stara Kaplica);  godz. 14.00 odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.


.