O problemach i potrzebach zw. z integracją cudzoziemców na Opolszczyźnie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: O problemach i potrzebach zw. z integracją cudzoziemców na Opolszczyźnie

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Opolskiej realizuje projekt badawczy dotyczący integracji imigrantów w województwie opolskim. Badania zostały zainicjowane przez Marka Witka, pełnomocnika ds. wielokulturowości w UMWO.

21 maja 2019 odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem „Diagnoza potrzeb i problemów związanych z integracją cudzoziemców w województwie opolskim.”

W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji i firm z regionu działający w takich obszarach jak: rynek pracy, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne, kultura i religia oraz życie codzienne.

W ramach konferencji zaprezentowane zostaną podstawowe dane dotyczące cudzoziemców w województwie opolskim oraz doświadczenia związane z podejmowaniem działań służących integracji imigrantów. Ważną częścią konferencji będą prace w grupach warsztatowych z udziałem zaproszonych ekspertów i praktyków.

Konferencja otwiera projekt i służy:

* Analizie problemów związanych z integracją cudzoziemców w obszarach rynku pracy, bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i religii

* Poszukiwaniu rozwiązań w ww. obszarach.

Konferencja odbędzie się w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w godzinach 9-14.45.

Program konferencji

 

 

.