dr Andrzej Ostrowski

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet OpolskiWydział Ekonomiczny

Obszar badawczy

Efekty szoków dynamicznych w gospodarce

O współpracy z przedsiębiorstwami

-

Kontakt

Adres e-mail: ostan@uni.opole.pl

.